Disclaimer

Disclaimer

Dit is de website van Crisiswerkplaats, een samenwerkingsproject van Ina Strating Multicommunicatie en Uitgeversacademie bv. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via ons contactformulier.
Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

De Crisiswerkplaats en de participerende ondernemingen accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. De Crisiswerkplaats is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan de Crisiswerkplaats, tenzij anders vermeld. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Crisiswerkplaats. Deze kun je aanvragen via het contactformulier.

Privacy verklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Soms hebben wij informatie van je nodig, bijvoorbeeld om met je te corresponderen, een reservering te plaatsen of een inschrijving te registreren.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.Verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.