Aanleiding en doelstellingen

Aanleiding en doelstellingen

Aanleiding
Sinds het najaar van 2009 trekt een groepje mensen op Twitter intensief samen op om actief te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in geval van een crisis (brand, bommelding, stroomuitval, etc) snel betrouwbare informatie bij elkaar te brengen en te delen.
Deze experimenten hebben geleid tot praktische ervaringen en inzichten die door lokale overheden en door lokale media benut kunnen worden. Het zijn de resultaten van allerlei kleine zelfsturende teams die de kracht van sociale media uit eigen belangstelling en geheel op vrijwillige basis hebben onderzocht en uitgeprobeerd. Maar onder deze pioniers bevinden zich ook experts, waarvan Ina Strating en Lydia Vroegindeweij er twee zijn. Elk met een eigen specialisme, maar met een overlappende belangstelling: de zorg voor snelle en goede communicatie in tijden van onzekerheid door een crisis.

Kennis delen
De investering die wij hierin hebben gedaan in tijd, energie en onderzoek willen we graag laten benutten door organisaties die zich deze competenties nog eigen moeten maken. De aandacht die sociale media (zoals Twitter) krijgen in de traditionele media als pers, radio en televisie bewijst dat men deze nieuwe communicatievormen serieus wenst te nemen. Maar de dynamiek is een geheel andere. Dat vraagt ook om andere competenties van gemeenten, vooral van de verantwoordelijken en de uitvoerenden op communicatiegebied.

Voor een gemeente is het echter niet eenvoudig om de kennis snel op het gewenste niveau te krijgen. Een nieuw medium vereist een onderzoekende houding om kansen en (on)mogelijkheden te ontdekken. De ‘best-practices’ zijn nog niet ruim voorhanden. En daarom kost het tijd, veel tijd. Niet elke medewerker heeft die tijd en de interesse om zich dat als autodidact eigen te maken. Maar wachten is geen goede optie, omdat u het morgen nodig kunt hebben.

Meer weten? Neem contact met ons op.