NL-Alert

Post

Browsing posts in NL-Alert

1 reactie   |   Crisiscommunicatiemiddelen, Crisissnippers, NL-Alert
NL-Alert in ontwikkeling

NL-Alert in ontwikkeling

In juli verscheen een rapport van de TU in Delft “Bouwstenen voor alarmberichten in het kader van NL-Alert: Rapportage over de ontwikkeling van berichtgeving voor burgeralarmering via cellbroadcast” In dit rapport zijn de resultaten beschreven van de opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de TU Delft om een aanzet te leveren tot ...