Samen subsidie aanvragen?

Post

Reacties   |   Nieuws van Crisiswerkplaats

Het verbeteren van de crisiscommunicatie vraagt om meer dan een eenvoudige training. En er is zeker meer nodig dan een basiscursus twitteren. Medewerkers die in een organisatie (bijv. een gemeente of een veiligheidsregio)  betrokken zijn bij de communicatie moeten zich ontwikkelen in gebruik van alle media, maar ook in het kiezen van de juiste rol.

Meer dan alleen de sociale media

Het gaat om het totale proces van communiceren, dat door de opkomst van sociale media aan een herijking toe is. Het geven van informatie op een zelf gekozen tijdstip is niet langer automatisch de juiste route. Bij een crisis mengt het publiek zich direct in de discussies over oorzaak, aanpak en gevolgen. Het optreden van de hulpverleners en bestuurders wordt actief besproken en beoordeeld door de publieke opinie. Journalisten mengen zich ook in dat publieke debat via sociale en andere media.

De communicatie is sneller geworden, vraagt om meer openheid en om transparantie in de beslissingen. Terwijl dat niet altijd kan, met het oog op de belangen van de getroffenen. Dat vereist nieuwe competenties van de medewerkers die de communicatieprocessen moeten inrichten en uitwerken.

Een ambitieus plan: Crisiswerkplaats versie 2

Image DescriptionCrisiswerkplaats heeft een groot scholingsproject in voorbereiding waarmee deelnemers in een uitgekiende leeromgeving echt leren hoe ze hun competenties kunnen ontwikkelen. Met hoogwaardige simulaties, gerichte opdrachten gekoppeld aan de actualiteit, en maatwerk leerroutes op basis van een intake en ontwikkelingsplan. En natuurlijk voorziet dit in een kwaliteitsverbetering van de netwerken tussen mensen. Wie is expert of ervaringsdeskundige op een bepaald onderwerp uit de crisiscommunicatie? Wat kunnen we samen direct leren van een actuele crisis en de nasleep daarvan?
Deze Crisiswerkplaats versie 2 biedt ruimte voor individuele deelnemers om hun leerdoelen te ontdekken en te bereiken. Er zijn bovendien trajecten mogelijk voor groepen, bijvoorbeeld van één organisatie.

Samen subsidie aanvragen?

Wij hebben een ambitieus maar realistisch plan waarvan inhoud, opzet en ontwerp inmiddels klaarliggen. Om dit te realiseren willen wij subsidie verwerven. Eén van de mogelijkheden is de ESF-subsidie voor sociale innovatie. De EU stelt  onder de naam Europese Sociale Innovatie (ESF), een aanzienlijk bedrag ter beschikking aan werkgevers die bedrijfsprocessen willen verbeteren en de duurzame inzetbaarheid willen vergroten om effectiever te werken.  Ook een procesverbetering op het terrein van de (crisis)communicatie kan daaronder vallen en dan kan zelfs 75% van de kosten gesubsidieerd worden.
Crisiswerkplaats is op zoek naar organisaties (gemeenten, veiligheidsregio’s, etc.) die samen met ons die subsidie willen gaan aanvragen om dit project gestalte te geven. Voorwaarde is natuurlijk wel dat die organisatie echt de uitdaging aan wil gaan om met ons het leren leren in gang te zetten en de medewerkers een echte competentie-ontwikkeling wil laten doormaken.
De ESF subsidie kan vanaf 10 oktober tot en met 31 december 2011 worden aangevraagd. Heb je belangstelling neem dan snel contact met ons op om te bespreken of ons project past bij de doelstellingen van je eigen organisatie.

 

Plaats een reactie