NL-Alert in ontwikkeling

Post

1 reactie   |   Crisiscommunicatiemiddelen, Crisissnippers, NL-Alert

In juli verscheen een rapport van de TU in Delft

“Bouwstenen voor alarmberichten in het kader van NL-Alert: Rapportage over de ontwikkeling van berichtgeving voor burgeralarmering via cellbroadcast”

In dit rapport zijn de resultaten beschreven van de opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de TU Delft om een aanzet te leveren tot een berichtendatabase ten behoeve van de implementatie van NL-Alert. In het kader van deze opdracht zijn opgesteld en onderzocht:

  • Een basisstructuur en een bibliotheek van berichtelementen die aan deze structuur invulling kunnen geven
  • Toetscriteria en lessen rond het samenstellen van alarmberichten voor NL-Alert
  • Voorbeeldberichten op basis van een zestal scenario’s

Lees ter achtergrondinformatie de factsheet NL-Alert (februari 2011) van het Nationaal Crisiscentrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. S. Joos08-29-11

    Hi, is this report also available in English? Thx a lot

Plaats een reactie