“Troost van de massa”

Post

2 reacties   |   Discussies

Het was 9 april en het gebeurde in Alphen aan den Rijn. Een vreselijke gebeurtenis, die velen raakte. De echte getroffenen die erbij waren natuurlijk, maar ook zoveel mensen voor wie de situatie voorstelbaar was. We doen allemaal boodschappen in gewone winkelcentra, in gewone plaatsen, op een gewone zaterdag. En nu blijkt dat er dus maar één zieke geest nodig is om daar iets vreselijks van te maken. Bij die onmacht en ontzetting zoeken mensen troost. Bij elkaar, maar ook in de kerk. Kerkelijk centrum de Bron vlak naast het winkelcentrum opende de deuren en organiseerde het open huis waar mensen behoefte aan hadden. En ook de andere lokale kerken en religieuze centra deden wat ze konden. Troost voor Alphen, een luisterend oor, de kerk die gewoon en vooral present is.

Tal van predikanten en pastores, overal in Nederland hebben die zondag erna kerkdiensten geleid waarin voorbede werd gedaan voor de slachtoffers, voor de getroffenen en voor iedereen die zich geraakt voelde door de afschuwelijke gebeurtenis. De liturgie was meestal al klaar en dus moest er op het laatste moment bedacht worden hoe hier op zondag op een passende manier in de dienst aandacht voor kon worden gevraagd. De bijbeltekst volgens het leesrooster was in veel diensten het verhaal uit Johannes 11, over de opwekking van Lazarus. Geen eenvoudige opgave, maar ook een uitdaging om vanuit die tekst troost te bieden.

Het lijkt ons voor predikanten en pastores interessant om te verzamelen hoe iedereen in deze specifieke verdrietige situatie is omgegaan met het onderwerp in de kerkdienst. Eerder bundelden wij de ervaringen van experts in de crisiscommunicatie naar aanleiding van Moerdijk, onder de titel “Wijsheid van de massa“.
Deze keer willen wij opnieuw een bundeling maken van interessante ervaringen die kan dienen als inspiratiebron voor de toekomst. Onder de titel “Troost van de massa” willen we graag de praktijkverhalen van zoveel mogelijk  voorgangers verzamelen. Ieder heeft het immers op een eigen manier gedaan.

Oproep:
Predikanten en pastores, vertel hoe je het een plek hebt gegeven. Plaats een beschrijving van hoe je het gegeven in de dienst op 10 april hebt verwerkt hieronder als reactie. Hoe heb je het zelf ervaren? Was het troostrijk voor de gemeente of parochie? Wij bundelen de reacties tot een e-book en maken die (met de namen van alle auteurs erbij) weer beschikbaar voor iedereen die het wil lezen. Als er zoveel mogelijk mensen meedoen ontstaat er een mooi document met ideeën. En tegelijk hopen we dat het de geestelijk verzorgers in Alphen goed doet om later nog eens te kunnen zien hoe vele met hen verbonden zijn geweest op die zondag na 9 april. Uiteraard is deze oproep niet exclusief bedoeld voor christelijke voorgangers. Ook geestelijk verzorgers uit alle gezindten en religieuze stromingen, dus ook imams, pandits, rabbijnen, nodigen wij van harte uit om te reageren.

Wij hopen op veel inspirerende reacties!

Hartelijke groet, Ina en Lydia

Hieronder de uitzending Uitgesproken EO van dinsdag 12 april, waarin de predikanten van De Bron vertellen over hun werk.

Get Microsoft SilverlightBekijk de video in andere formaten.

 1. Fred Omvlee04-14-11

  Ik was voorganger op 10 april, 11.00 uur in de Grote kerk, Apeldoorn, wara de herinnering aan ‘Koninginnedag 2008’uiteraard leeft. Thema was ‘Goeie Genade’ en de lezing over Lazarus.

  In de bemoediging en groet:

  Goedemorgen allemaal,

  Goeie genade! Een schutter schiet zeven mensen dood.
  Goeie genade! De krijgsmacht gaat alle tanks wegdoen.
  Goeie genade! Het leven en de wereld zijn soms zo onbegrijpelijk
  Wij vragen God, om uw goede genade:
  We zijn hier samen , en we hoeven het niet allen te doen:
  Onze hulp is in de naam van de Heer
  Die hemel en aarde gemaakt heeft.
  Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat hij is begonnen!

  God groet ons:
  Genade zij u en vrede
  Van God onze vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest die ons wil inspireren.
  Amen

  Later in de preek:

  We hoorden het verhaal van de dode Lazarus.
  Vier dagen dood, zijn vrienden en familie verdrietig.
  Zo is het leven, we leven en er komt een moment dat we sterven. Hopelijk oud.
  Maar de dood kan ook toeslaan als je winkelt op een zaterdag in Alphen. Als een kogel je treft.
  Verschrikkelijk. Tragisch, zinloos, Goeie genade!
  Niets helpt.

  Dat is de wereld waarin we leven: als het noodlot ons treft, dan gaan we. Dat geldt voor een aanslag op Koninginnedag, dat geldt voor een schietpartij in Alphen.
  En het geldt voor zoveel andere momenten waarop de dood ons of een geliefde treft.
  We moeten er mee dealen.

  Maar we zijn op weg naar Pasen. Het feest van de opstanding. Het verhaal van Lazarus is een klein Pasen.
  ….

  Later in het gebed:
  Goede God,
  We zien de wereld om ons heen en we komen in gebed bij u:
  We leggen voor u neer de zorgen en de schrik:
  Wij bidden Voor alle mensen die lijden onder de schietpartij in Alphen,
  voor de doden, voor de gewonden, voor de familieleden
  Maar ook voor de dader en zijn familie.
  Weest u met hen allen.

 2. Bas van der Bent04-14-11

  In de Terp in het Alkmaarse Oudorp was het vanzelfsprekend dat de slachtoffers en nabestaanden uit Alphen in de voorbede werden herdacht. Maar er was ook de nodige aandacht voor een weduwe en haar familie die haar 42 jarige dochter de week daaraan vooraf had verloren. Beide vonden ook een plaats in de preek over Lazarus. Die preek focuste met name op het geloof van Martha en Maria dat de wereld niet op zou houden in een wereld van dood, maar uiteindelijk een wereld van leven zou worden.

Plaats een reactie