Logeion-bijeenkomsten

Post

Reacties   |   Discussies

Beroepsvereniging Logeion belegt onder de titel “Kracht van de massa” 3 avonden over crisiscommunicatie. Ina Strating is daar voor Crisiswerkplaats en presenteert onze ervaringen met crisiscommunicatie en social media. Een belangrijk ingrediënt daarbij is de casus Moerdijk, waarvoor Crisiswerkplaats experts bijeenbracht om samen kennis te delen onder de titel “Wijsheid van de massa, 10 dagen Moerdijk”.

Image DescriptionTijdens de avonden is er uiteraard ook twitterverkeer. De tweets nog eens nalezen? Klik hieronder op de betreffende avond:
8 maart Rotterdam
9 maart Groningen
10 maart Amsterdam

Foto: Hans Water

Plaats een reactie