Ziekenhuis nog dagen dicht, Murphy deed zijn best

Post

1 reactie   |   Actuele lessen, Meander

Image DescriptionDe wet van Murphy bewijst zich in de keten van pech die het Meander Medisch Centrum in Amersfoort heeft getroffen. Een brand, stroomuitval, mislukte terugschakeling naar normale stroomvoorziening, en ook nog een ict-storing. Catja Schaart heeft zich toegelegd op continuiteitsplanning voor de zorg. Crisiswerkplaats vroeg haar om een gastblog te schrijven over deze casus.

Meander ziekenhuis nog dagen dicht… Murphy deed zijn best

Op 21 januari 2011 was er brand in het transformatorhuis van het Meander Medisch Centrum op locatie Lichtenberg Amersfoort. Gevolg: geen reguliere stroomvoorziening meer. Een evacuatie bleek noodzakelijk en 172 patiënten werden naar elders gestuurd. Volgens de Raad van Bestuur van het ziekenhuis is de patiëntveiligheid en de continuïteit van de zorgprocessen nooit in gevaar geweest.

Een woordvoerster wist te melden dit ‘brandscenario’ al meerdere malen is geoefend en dat ze dus voorbereid bleken. Dat bleek en dat verdient een pluim. Toch wil ik wel een aantal kanttekeningen plaatsen vanuit het oogpunt van continuïteitsplanning.

Het ziekenhuis kreeg (gelukkig) de tijd om afgewogen besluit te nemen voor evacuatie, want locaties Elisabeth Amersfoort en Baarn konden gewoon doordraaien. Zij konden zo de verschillende patiënten opvangen. Verschillende speciale ICU/-ambulances brachten de patiënten naar de ziekenhuizen in de omgeving. In ziekenhuis Tergooi in Hilversum trad zelfs het ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) in werking. Er bleek sprake van een gecontroleerde uitwijk. Wat mij wel intrigeert is of dit allemaal van te voren in een plan was opgenomen of dat men dit op ad hoc basis heeft geregeld.

Bovendien stond in de berichtgeving dat men door de stroomuitval geen toegang meer had tot de patiëntendossiers. Ik neem aan dat de data elders opgeslagen zijn en dat men via de andere locaties de relevante patiëntengegevens heeft kunnen opvragen. Een patiënt gaf op de radio in ieder geval aan dat de dokter aan zijn bed was gekomen en dat ze samen hadden besproken wat ze in zijn geval moesten. Naar huis of naar een ander ziekenhuis? Er was gelukkig tijd om hierover te praten. Want wat als men dat op stel en sprong had moeten beslissen zonder de meest recente data? En dat voor meer dan 170 patiënten?

Wat het meest schokkend te noemen is dat de locatie Lichtenberg nog dagen dicht moet blijven. Dit omdat de stroom niet snel te repareren valt. Men krijgt ook echt niet duidelijk wanneer het gefikst zal zijn. Mevrouw Van den Berg (lid Raad van Bestuur) geeft aan dat het ziekenhuis afhankelijk is van andere partijen. Hiermee zegt ze eigenlijk overgeleverd te zijn aan derden en dat het ziekenhuis daardoor genoodzaakt is dagen dicht te blijven. Eerder die week was ook al de stroom uitgevallen en moest de brandweer ingeschakeld worden om de watervoorziening in het ziekenhuis op peil te houden. Ja, Murphy deed zijn best!

Image DescriptionZijn deze scenario’s ook geoefend? Continuïteitsplanning kijkt naar bovenstaande aspecten: wat zijn de kritische processen (zorg, laboratorium, etc.), welke risico’s worden gelopen (persoons-, facilitaire, etc.) en wat voor soort maatregelen (preventief en repressief) moeten er genomen worden om de impact in relatie tot de risico’s zo klein mogelijk te laten zijn. Wat is de strategie om de (zorg)continuïteit te kunnen waarborgen? Niet alleen de zorg, maar ook imago en financiën worden zwaar beïnvloed. Financieel gezien zal dit een aardige aderlating zijn. Of wordt dit allemaal door de verzekering gedekt? Met zo’n oud gebouw is de kans daarop is minder groot en hoe zit het met de verrichtingen die nu niet op Locatie Amersfoort Lichtenberg kunnen plaatsvinden? De zorgcontinuïteit was gewaarborgd voor de aanwezige patiënten, maar patiënt Lichtenberg zelf ligt nog op de Intensive Care…….

Catja Schaart
Continuïteitsplanner in de zorgsector

Catja is te bereiken via haar bedrijf CATREAL.COM en op Twitter als @CATREAL

Gerelateerde berichten: