Webinars

Webinars

Crisiswerkplaats presenteert samen met XWebinar.nl:

Webinar Social Media Watching

Leer meer over de effectieve inzet van sociale media tijdens een crisis, zowel om de omgevingsanalyse te kunnen maken als om adequaat te kunnen reageren op reacties uit de omgeving.

Datum:
Tijd:

Inhoud en leerdoelen
Een crisis in je gemeente, een grote brand, een ontruiming, een groot ongeval met veel slachtoffers. Je wilt er liever niet aan denken, maar iedere professional op het gebied van veiligheid en crisiscommunicatie heeft nagedacht over de scenario’s die zich af kunnen spelen bij een groot incident. De hulpverlening is daarop geprepareerd, en er wordt regelmatig geoefend op de mogelijke scenario’s. Ook de communicatie is onderdeel van die oefening. Dat betreft in de eerste plaats de communicatie onderling, maar zeker ook de communicatie met het publiek en de pers.
Juist op dat punt van de publiekscommunicatie zijn er ingrijpende veranderingen ontstaan door de komst van sociale media. De burgers mengen zich actief in de berichtgeving over een crisis via sociale media zoals Twitter, Facebook, Hyves. Berichten worden razendsnel verspreid en doorgestuurd, foto’s en filmpjes worden gedeeld. Goede berichten helpen burgers om de juiste keuzes te maken en kunnen het publiek geruststellen: geïnformeerd wachten vermindert stress. Maar een onjuist gerucht kan ook snel de ronde doen met alle negatieve gevolgen voor de hulpverlening, de reputatie van de gemeente en … voor de getroffenen.

Crisiswerkplaats heeft een jaar lang ervaringen opgedaan met het systematisch volgen van berichtgeving uit het publiek en de media via de sociale media. Uit recente crises zijn interessante leerpunten verzameld en becommentarieerd. Die kennis willen de docenten Ina Strating en Lydia Vroegindeweij graag delen met communicatieprofessionals.
Het Webinar Social Media Watching helpt je om berichtgeving te volgen, te bewaken en te beïnvloeden. Ook buiten kantooruren, want internet kent geen sluitingstijden.

Je leert in het webinar:
▪ wat het belang is van directe communicatie tijdens een crisis;
▪ welke verschillende publieksgroepen gebaat zijn bij een snelle en betrouwbare communicatie en hoe je daar rekening mee kunt houden;
▪ welke gereedschappen je ter beschikking hebt om sociale media eenvoudig te volgen;
▪ hoe je die gereedschappen adequaat kunt inzetten om berichten van het publiek tijdens een crisis te volgen en af te handelen;
▪ hoe je een actieve inbreng kunt hebben in de berichtenstroom tijdens een crisis;
▪ hoe je duidelijke berichten kunt formuleren voor de sociale media;
▪ hoe je deze kennis kunt toepassen aan de hand van oefeningen met enkele gegeven crisissituaties.

Het Webinar Socal Media Watching voorziet je van de juiste gereedschappen om een plan te kunnen ontwikkelen en uitvoeren voor een goede strategie rond Social Media Watching.
Naast het volgen van de berichtgeving ben je na dit Webinar ook in staat om actief een rol te nemen bij het beïnvloeden van de communicatie en berichtenstroom.

Opzet:
Dit Webinar bestaat uit 3 sessies via internet. De tweede en de derde vormen de feitelijke inhoud van de cursus Social Media Watching. Die sessies worden verzorgd door Ina Strating en Lydia Vroegindeweij. Maar omdat het werken met een webinar voor velen nieuw is, starten we met een korte sessie om de techniek te verkennen: de Zandbak-sessie. Deze sessie wordt verzorgd door Francisca Frenks van XWebinar.nl. Zij maakt de deelnemers vertrouwd met de techniek en de mogelijkheden van dit ‘virtuele leslokaal’.

Sessie 1: Zandbak verkennen (20 minuten)
Sessie 2: Social Media Watching les 1 (45 minuten)
Sessie 3: Social Media Watching les 2 (45 minuten)

Voor wie is dit webinar bedoeld?
Dit webinar is bedoeld voor medewerkers van (lokale) overheden die een rol vervullen bij het maken van beleid voor crisiscommunicatie of bij de uitvoering van crisiscommunicatie en omgevingsanalyse ((social) media watching).

Sprekers/docenten
Het webinar wordt verzorgd door Ina Strating en Lydia Vroegindeweij van de Crisiswerkplaats. Zij presenteren een kader voor het doordenken van nieuw te vormen beleid op dit terrein en tonen leerzame voorbeelden uit hun eigen ervaringen met een jaar crisiscommunicatie via Twitter en andere sociale media.

Hoe gaat het in zijn werk?
Een webinar is een bijeenkomst die wordt gehouden op internet. Je hoort en spreekt elkaar via een headset en je ziet elkaar via de webcam. Daarnaast heb je allerlei gereedschappen tot je beschikking om meningen te peilen, presentaties te geven, sociale media te gebruiken. Tijdens een webinar ben je met een groep mensen tegelijk online en is er interactiviteit tussen de deelnemers en de presentatoren of docenten.

Vooraf ontvang je een uitnodiging met een inlogcode. Bovendien heb je de mogelijkheid om vooraf een test-inlog te doen om te onderzoeken of je apparatuur de juiste mogelijkheden biedt.

Welke apparatuur heb je nodig?
– PC of Mac met internetverbinding
– Headset (hoofdtelefoon met microfoon)
– Webcam

Kosten
De prijs voor dit webinar (3 sessies) bedraagt xxx
per persoon. Dit bedrag is exclusief btw.
Elke deelnemer ontvangt een archiefversie van het programma en de materialen die door de sprekers/docenten worden gebruikt.
Deelnemers ontvangen na afloop een persoonlijke verklaring van deelname.

Meer informatie of vragen?
Wil je meer weten, neem contact met ons op:
info@nullcrisiswerkplaats.nl