E-learning

E-learning

De Crisiswerkplaats beschikt over een eigen online leeromgeving waarin e-learning cursussen over crisiscommunicatie worden aangeboden. Op dit moment zijn de cursussen nog in voorbereiding.

Een e-learning cursus volg je via je computer met internet op een moment dat het jou schikt. Je bepaalt zelf het tijdstip en de plaats wanneer je er aan gaat werken. Je kunt de cursus dus gaan volgen als jij daar behoefte aan hebt. Passend bij je persoonlijke ontwikkelingen of de veranderingen in je werk. En een bijkomend voordeel: de cursus gaat altijd door.

De kenmerken:

 • elke cursus is een didactische mix van theorie, opdrachten en voorbeelden over een onderwerp uit de crisiscommunicatie
 • een cursus beslaat ongeveer 3-4 uur studiebelasting
 • een cursus bestaat uit losse blokken en je kunt altijd tussentijds je werk onderbreken en later weer verder gaan
 • een cursus wordt afgesloten met een toets met gesloten vragen en een opdracht met open vragen
 • een cursus heeft één of meer forums waar je met de docent of met anderen in gesprek kunt over de onderwerpen

Wat zit er in een e-learning cursus?

 • Leerroute: vormt de rode draad door alle stof. Deze ‘virtuele docent’ geeft de richting aan, daagt je uit om kennis te vergaren en opdrachten te maken.
 • Bronnen: de leerroute verwijst naar geschikte bronnen zoals inspirerende voorbeelden, artikelen, afbeeldingen, links naar geschikte bronnen op internet, cases om te bestuderen.
 • Forum: in forumopdrachten kunnen deelnemers met de docent en met elkaar discussiëren over de stof en de toepassing in hun praktijk.
 • Mindmaps: waar mogelijk worden mindmaps gebruikt om snel een visueel overzicht te geven van de stof.
 • Beeld: de leerroute is aangevuld met beeld ter illustratie of vervanging van tekst. Ook videofilmpjes kunnen de leerroute illustreren.
 • Presentaties: in sommige gevallen is het efficiënt om een presentatie in te zetten als leermiddel. Ook die zijn als bron opgenomen in de leerroute.
 • Toets: aan het eind van elke cursus zit een afsluitende toets en een opdracht waarmee bepaald kan worden of de leerdoelen in voldoende mate zijn behaald.
 • Gereedschappen: indien de cursus voor een organisatie op maat wordt gemaakt vindt er vanuit de leerroute concrete verwijzing plaats naar gereedschappen en bronnen op het eigen intranet (bijvoorbeeld standaard-contracten of calculatieformulieren).
 • Checklists: informatie die in de praktijk direct toepasbaar is, wordt in de vorm van checklists (in PDF, dus eenvoudig te printen) opgenomen.
 • Begrippenlijst: bij elke Basic hoort een begrippenlijst met de theorie uit de Basic overzichtelijk bij elkaar (in PDF). De begrippen zijn ook direct als woordenlijst op het scherm te raadplegen door een begrip in de tekst van de leerroute aan te klikken.
 • Leerdoelen: elke Basic begint met een korte introductie, soms met een starttoets, en altijd met een opsomming van de leerdoelen.
 • Opdrachten: de lopende tekst van de leerroute wordt regelmatig onderbroken met afwisselende opdrachten. Als uitdaging of verwerking van de stof. De opdrachten bestaan uit allerlei verschillende vraagtypen. Na beantwoording krijg je direct feedback met een toelichting.