Analyses

Analyses

Lessons learned: of hoe borg je opgedane ervaring?

Een crisis betekent bijna altijd schade, soms slachtoffers en in elk geval ‘gedoe’ in de nasleep en afhandeling. Er moet dus bijna altijd ‘leergeld’ betaald worden. Maar laat dat dan ook leergeld zijn en niet alleen maar geld. De verworven ervaring en inzichten verdienen het bijna altijd om met anderen te delen. Maar helaas komt dat er niet altijd van. Onderzoek en evaluatie vormen weliswaar een vast onderdeel van de afwikkeling van een grotere crisis, maar de resultaten verdwijnen niet zelden in boekenkast of bureaula. Daar wil Crisiswerkplaats wat aan doen. Met een CrisisCommunicatieAnalyse (CCA).

Foto: Wouter Jong

De Crisiswerkplaats ontwikkelt het CCA-model.

Het CCA-model is een vast stramien waarmee geleerde lessen na een crisis heel eenvoudig te delen zijn met anderen. Niet in een dik rapport met analyses die geschreven zijn vanuit juridisch of technisch perspectief, maar in een handzaam feitenvel (factsheet). De invalshoek is de communicatie tijdens de crisis.
Een CCA geeft kort en kernachtig weer wat goed ging en wat verbeterpunten zijn. Ervaringen waarvan anderen dus direct profijt kunnen hebben in een vergelijkbare situatie. Dat wat goed ging wordt benoemd als punten om vast te houden voor de toekomst. Dat wat (nog) niet zo goed ging wordt geanalyseerd en voorzien van heel concrete verbeterpunten.

Foto: Wouter Jong

Iedereen die zich voorbereidt op mogelijke scenario’s kan deze CCA’s gebruiken als casus, bijvoorbeeld in een workshop, beleidsvoorbereiding of oefening.
Alle lessen zijn per stuk goed ontsloten via metadata per CCA. Op basis van de belangrijkste kenmerken van elk incident zijn eenvoudig selecties te maken.

Meer weten? Neem contact met ons op.