Aanbod

Aanbod

Het aanbod van de Crisiswerkplaats omvat allerlei activiteiten die bijdragen aan de hoofddoelstelling: bevorderen dat de crisiscommunicatie beter en soepeler kan verlopen door gebruik te maken van de sociale media.

Dat doen we door het aanbieden van presentaties, workshops en trainingen. Maar ook door advies, het verzorgen van team-trainingen of coaching.
Daarnaast ontwikkelen we informatieproducten en diensten, zoals:

  • Analyses van recente incidenten in een compacte vorm: het Crisiscommunicatiemodel (CCA)
  • E-learning cursussen
  • Twitterpiketdienst